Wilczy Szaniec

Wilczy Szaniec pod Kętrzynem w Gierłoży

Kwatera główna Adolfa Hitlera spełniała wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Mieściła się z dala od siedzib ludzkich i miała dogodne połączenia komunikacyjne. Bunkier zamieszkany przez Hitlera znajdował się po północnej stronie linii kolejowej, przebiegającej przez środek Szańca.

Zbudowany był z niezwykle grubych ścian, przykrytych żelbetonowym stropem o grubości 8 metrów. Prawdopodobnie posiadał kilkupiętrowe podziemia połączone siecią tuneli-tajnych przejść.