Piramida

Piramida w Rapie

Wzorowana na egipskich kolosach, piramida w Rapie nie ma co prawda równie imponujących rozmiarów (jej wysokość wynosi 16m), ale zachowała wszelkie proporcje i właściwości swoich egipskich sióstr. Jest ona wynikiem inspiracji barona Friedricha von Fahrenheida cudami z nad dalekiego Nilu a posłużyła jako grobowiec jego rodu.

Warto dodać, że Farenheidowie byli rodem bardzo zamożnym: szczególnie lubili podróże i sztukę, w związku z czym posiadali imponującą kolekcję obrazów. Należał do nich również przepiękny Pałac w Bejdunach (dziś jest to obszar Obwodu Kalingradzkiego).

Piramidę wzniesiono na początku XIX wieku, nieopodal tego rodowego siedliska. Miejsce to zostało wybrane ze starannym zachowaniem zasad radiestezji- promieniowanie jest tu szczególnie silne i korzystne. Punkt ten nazywany jest lokalnym miejscem mocy i ma się tu koncentrować pozytywna energia Ziemi i Kosmosu. Istotnie, pochowane tam zwłoki uległy zabalsamowaniu.

Jeśli porównać wymiary tej piramidy z wymiarami piramidy Cheopsa, można zauważyć, że starano się zachować identyczny kąt nachylenia ściany wewnętrznej do podstawy , to jest około 51 stopni.