Kanał

Kanał Ostródzko-Ebląski

W 1844 roku holenderski inżynier Georg Jacob Steenke uroczyście zapoczątkował budowę kanału, który niebawem został okrzyknięty cudem techniki na skalę światową. Mierzący 147 km długości kanał otrzymał swoją polską nazwę od jego najdłuższego odcinka między Ostródą i Elblągiem (82 km). Z niezwykłych rozwiązań hydrotechnicznych słynie odcinek Małdyty – Elbląg. Zastosowane tu technologie inżynier Steenke podpatrzył w innych krajach, m.in. USA, gdzie powstał Kanał Morris – pierwowzór Kanału Ostródzko – Elbląskiego. Zaskakuje jednak fakt, że maszyneria mazurskiego kanału po dziś dzień niestrudzenie pracuje i transportuje kajaki, statki i stateczki po trawie, przekornie pokonując naturalną przeszkodę w postaci 100 – metrowej różnicy poziomów wody między mazurskim jeziorem Pniewo a żuławskim Drużno.Pięć pochylni usytuowanych w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach podnosi statki na wielkich platformach podciąganych na linach. Ta zabytkowa konstrukcja opiera się wyłącznie na sile wody, co można zaobserwować w jednej z maszynowni. Pokonywane pochylnie mają od 350 do 550 metrów długości, a rejs po trawie trwa około 20 minut. Najdłuższy „suchy” odcinek znajduje się w Buczyńcu.